Responsabilitate și transparență - Asociația Little People

Responsabilitate și transparență

Asociația Little People România, ca organizație non-guvernamentală, este parte a societăţii civile şi joacă un rol important în soluţionarea problemelor sociale asumate ce privesc îmbunătățirea calității vieții copiilor și a tinerilor bolnavi de cancer, prin oferirea unor intervenții psihologice specializate, pe toată perioada spitalizării și după finalizarea tratamentului.

Ne cunoaștem și ne-am asumat obligaţia de a fi transparenți, onești, responsabili, accesibili și respectuoși faţă de valorile etice, furnizând informaţie veridică și demonstrând transparență și corectitudine în procesul administrării banilor obținuti, fără niciun abuz de mijloace publice în scopuri personale.

Asociația este responsabilă pentru deciziile luate în faţa donatorilor şi a legii şi, în egală măsură, în faţa beneficiarilor noștri.

Rapoarte Anuale

 Retrospectiva 2016

 Retrospectiva 2015

 Retrospectiva 2014

 Interim Audit Report

 Retrospectiva 2013

 Retrospectiva 2012

 Retrospectiva 2011

 Retrospectiva 2010

 Retrospectiva 2009