VODAFONE - Asociația Little People

VODAFONE

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1558″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Titlul proiectului: Reducând diferențele – Îngrijire psihosocială pentru copii, adolescenți și tineri cu cancer. Implementarea și crearea de noi standarde europene.

Locul de desfășurare: Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca și Spitalul de Urgență pentru Copii “M.S. Curie” București

Perioada: 01.04.2014- 31.03.2015

Finanțator: Fundația Vodafone România

Suntem extrem de recunoscători pentru colaborarea pe care o avem și în acest an cu Fundația Vodafone. Cu ajutorul acestui proiect, putem fi zilnic alături de copiii și tinerii bolnavi de cancer din secțiile de oncopediatrie ale Institutului Oncologic Cluj-Napoca și ale Spitalului de Urgență pentru Copii “M.S. Curie” din București. În acest fel, vom putea acorda în continuare sprijin psihosocial pacienților oncopediatrici și familiilor acestora.

Pe lângă implementarea continuă a programului Nu Mi-e Frică! – program ce a câștigat pentru al doilea an la rând premiul Galei Societății Civile și prestigiosul premiu  pentru integrare socială oferit de Fundația ERSTE în 2013 – în acest an am început cu sprijinul Fundației Vodafone un program în care ne vom concentra eforturile pe adresarea nevoilor tinerilor bolnavi de cancer.

Scopul proiectului și obiectivele:

1) Continuarea de bune practici în domeniul intervențiilor psihosociale în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Maria S. Curie și Institutului Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță Cluj-Napoca pentru copiii afectați de cancer și familiile lor, prin intermediul programului premiat “Nu Mi-e Frică!”;

2) Implementarea de îngrijire psihosocială specifică și corespunzătoare vârstei pentru tinerii pacienți bolnavi de cancer cu vârste între 12 și 18 de ani, ca răspuns la recunoașterea tot mai mare conform căreia adolescenții și tinerii adulți cu cancer au nevoi de specialitate care diferă de cele ale copiilor și adulților mai în vârstă;

3) Standardizarea informației și furnizarea de educație și training pentru voluntarii și personalul implicat în îngrijirea copiilor și tinerilor bolnavi de cancer, în conformitate cu standardele stabilite de “Standardele Europene de Îngrijire”;

4) Implementarea unui program de educație a pacienților pentru adolescenții și tinerii adulți supraviețuitori ai cancerului pediatric, utilizând întalnirile naționale ale supraviețuitorilor și focus-grupurile locale ca pe o oportunitate, pentru a îmbunătății starea de sănătate și calitatea vieții supraviețuitorul de cancer și pentru a maximiza utilizarea eficientă a serviciilor de sănătate disponibile.

Scurtă descriere a proiectului

Prin intermediul acestui proiect, ne dorim să implementăm în continuare programul de intervenție psihosocială „Nu mi-e frică!” derulat cu succes în toate centrele de oncopediatrie din țară. Acest proiect sprijină activitățile desfășurate în cele două spitale menționate din București și Cluj-Napoca. Zilnic, între orele 16:00 și 18:00, specialiștii și voluntarii Little People desfășoară activități cu copiii și tinerii bolnavi de cancer, ajutându-i pe aceștia să înțeleagă importanța tratamentului, să fie mai complianți la procedurile medicale și să aibă un nivel al anxietății mai scăzut față de spitalizare. Toate acestea se realizează prin intermediul unor tehnici preluate din terapia prin joc, teatru de păpuși, artă cu materiale medicale, terapia prin muzică. Pacienții au parte de sprijinul personajului principal al programului, Leul Curajos, care a trecut și el prin experiența tratamentului și a ieșit învingător.

În cadrul acestui proiect, pe lângă activitățile derulate de voluntarii Asociației Little People, vom avea o serie de sesiuni de activități organizate cu sprijinul și participarea angajaților Vodafone. Ne bucurăm foarte mult că au decis să fie alături de micuții pacienți și să le insenineze zilele petrecute în spital.

Project title: Closing the Gap – Psychosocial Care for Children, Teenagers and Young People with Cancer. Following and Setting New European Standards

Place of the project: The Oncology Institute “Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca and the Children’s Emergency Hospital “M.S. Curie” Bucharest

Duration of the project: 01.04.2014- 31.03.2015

Sponsor: Vodafone Foundation Romania

We are extremely grateful for the colaboration that we have also this year with the Vodafone Foundation. With the help of this project we can assist daily the children and teenagers that suffer from cancer from the oncopediatric wards in the Oncology Institute from Cluj-Napoca and the Children’s Emergency Hospital “M.S. Curie” from Bucharest. In this way we can continue to provide psychosocial support to the children and young adults that suffer from cancer and their families.

Besides the continued implementation of the “Nu Mi-e Frică! – I am not afraid!program that is not only a prize-winning project for the second year in a row of Gala Societati Civile – Civil Society Gala, but has won the NGO world’s most prestigious social integration award from the ERSTE Foundation in 2013, this year will mark the beginning of a concentrated program to address the needs of young people with cancer.

The aim and objectives of this project are:

1. Continue best practice psychosocial interventions through the award winning “Nu Mi-e Frica!” program for children and their families affected by cancer in the Marie S. Curie Children’s Emergency Hospital and “Prof Dr. I. Chiricuță” Oncology Institute in Cluj-Napoca;

2. Implement specific and age appropriate psychosocial care for young cancer patients aged 12 – 18, following the Blueprint of Care for Teenagers and Young Adults with Cancer, in response to the growing recognition that teenagers and young adults with cancer have specialist needs that differ to those of children and older adults;

3. Standardize information and provide education and training to all volunteers and personnel who are involved in the care of children or young people with cancer, according to the standards set forth in both the European Standards of Care and the Blueprint of Care;

4. Implement a patient education program for teenage and young adult survivors of paediatric cancer, using national survivor meetings and local focus groups as an opportunity to address the need for early identification and appropriate management of complications to improve the survivors’ health and quality of life, and to maximise efficient use of available health services.

Short description of the project

With the help of this project we want to continue the implementation of our psychosocial program „I am not afraid!”, which is succesufully developed in all the oncopaediatric centers in the country. This project supports the activities implemented in the two hospitals mentioned from Bucharest and Cluj-Napoca, every day between 16:00 and 18:00 by the specialists and volunteers of Little People that prepare activities for the children and teenagers that have cancer. With their help, the patients can understand better the importance of the treatment, they can become more compliant to the treatment and have a lower anxiety level. All of these are achieved with techniques from play therapy, puppet theater, art using the medical instruments, music therapy. The patients have the support of the main characher of our program, the Brave Lion, who also went through the experience of the treatment and he beat the disease.

Within this project, besides the activities implemented by the Little People volunteers, we will also have a series of activities organized with the support and participation of the Vodafone employees. We are extremely happy that they decided to be close to the little patients in the hospitals and want to help make their days brighter.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]