Politica de Confidentialitate - Asociația Little People

Politica de Confidentialitate

Politica de protecție a datelor cu caracter personal
Asociația Little People România

1. DATELE PE CARE LE COLECTĂM

Colectăm doar datele pe care ni le furnizați direct în momentul în care beneficiați de serviciile noastre, cum ar fi servicii psihosociale oferite în spital sau înscrierea unui supraviețuitor de cancer la un eveniment organizat de Asociația Little People România. Acestea includ nume, CNP, e-mail, număr de telefon, adresă, data nașterii, sexul, diagnosticul, date despre tratament – perioada tratamentului, spitalul. Nu colectăm date personale de la dumneavoastră decât dacă ni le furnizați în mod voluntar și cu bună știință.

2. BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRARE

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră. Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o varietate de scopuri prezentate în această politică de confidențialitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

3. PRELUCRAREA DATELOR SENSIBILE CU CARACTER PERSONAL

Vă putem solicita consimțământul pentru a prelucra date sensibile cu caracter personal, cum ar fi datele referitoare la sănătate: diagnostic, perioada tratementului, spitalul.

Accesul la datele pe care le-ați furnizat va fi limitat la angajații autorizați, după cum este necesar doar pentru scopurile evenimentelor organizate.

Asociația Little People România nu vinde, comercializează, sau închiriază date personale colectate online sau offline. Toate datele pe care le avem în posesia noastră sunt confidențiale, cu excepția acordului dumneavoastră expres. Asociația Little People România nu va împărtăși datele cu alte persoane, cu excepția acordului dumneavoastră expres.

4. CUM VA UTILIZĂM DATELE

În plus față de unele dintre utilizările specifice ale informațiilor pe care le descriem în această politică de confidențialitate, putem folosi informațiile pe care ni le furnizați:

 • pentru furnizarea serviciilor oferite de Asociația Little People România: servicii psihosociale oferite copiilor și tinerilor bolnavi de cancer, precum și celor care și-au finalizat tratamentul
 • pentru a vă putea contacta telefonic sau prin e-mail pentru a vă invita la evenimentele dedicate supreviețuitorilor de cancer (tabere, gale de crăciun, etc.)
 • pentru a asigura siguranța tuturor participanților la evenimente
 • datele sensibile despre starea de sănătate sunt necesare în caz de urgențe medicale survenite cu ocazia evenimentelor

5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În anumite condiții legale, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem. La solicitarea dumneavoastră, aceste informații vă vor fi furnizate în format electronic;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a vă opune sau de a limita utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care se bazează pe consimțământ;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci când vă retrageți consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau o astfel de prelucrare este ilegală;
 • Dreptul la portabilitatea datelor care vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le sharuiți cu o altă entitate desemnată de dumneavoastră;Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea bazată pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Dacă vă retrageți consimțământul, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și vom lua măsurile necesare pentru a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă există un alt temei juridic pentru o astfel de prelucrare.
 • Dreptul de a depune o reclamație în cazul în care considerați că vă prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal cu încălcarea reglementărilor aplicabile privind protecția datelor, la autoritatea de supraveghere din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România

Dacă doriți să exercitați drepturile detaliate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: contact@thelittlepeople.ro

6. FOTOGRAFII ȚI FILMĂRILE DIN ÎN TIMPUL ÎNTÂLNIRILOR, CONFERINȚELOR, EVENIMENTELOR

În calitate de organizatori și gazde ale evenimentelor, ne rezervăm dreptul de a folosi imaginile preluate în rapoartele, broșurile, site-urile web și canalele social media. Prin înscrierea la orice eveniment organizat de Asociația Little People România, participanții sunt de acord că fotografiile și filmările făcute în timpul acestor evenimente pot fi postate pe site-ul nostru și pe diferite canale de comunicare. Numele participanților nu vor fi publicate. Fotografiile și filmările nu vor fi asociațe cu alte date cu caracter personal ale dumneavoastră, cu excepția obținerii acordului expres în acest sens.

7. RĂSPUNSUL LA SOLICITĂRILE LEGALE ȘI PREVENIREA PREJUDICIULUI:

Putem divulga informațiile dumneavoastră dacă este necesar în mod rezonabil: (i) pentru a ne conforma unui proces juridic, cum ar fi o hotărâre judecătorească, o citație sau un mandat de percheziție, o investigație guvernamentală / de aplicare a legii sau alte cerințe legale; (ii) pentru a contribui la prevenirea sau depistarea infracțiunilor (sub rezerva aplicării în fiecare caz a legislației aplicabile); sau (iii) pentru a proteja siguranța unei persoane.

8. CUM STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Utilizăm garanții rezonabile din punct de vedere comercial pentru a păstra datele securizate prin intermediul serviciilor furnizate și luăm măsuri rezonabile pentru asigurarea confidenţialităţii și securităţii prelucrării prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

9. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ:

Datele sunt păstrate pe o perioadă de timp nelimitată.

10. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări referitoare la această Politică de confidențialitate sau despre serviciile oferite, vă rugăm să ne contactați. La cerere, vă vom furniza informațiile pe care le păstrăm despre dumneavoastră,
astfel încât să puteți solicita corecții. Aceste informații vor fi trimise prin e-mail. Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre aceste aspecte, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la contact@thelittlepeople.ro sau în scris la adresa:

Asociația Little People România
Cluj-Napoca,
România,
Calea Mănăștur nr. 42B,
400372

Pentru a vă proteja confidențialitatea și securitatea, vom lua măsuri rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a furniza informații sau de a face corecții.

11. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Politica noastră de confidențialitate se poate schimba în viitor. Orice modificări pe care le putem face în viitor în politica de confidențialitate vor fi afișate pe această pagină și, dacă este cazul, vă vor fi notificate prin e-mail.