Studiu Temerarii - Asociația Little People

Studiu Temerarii

Studiu despre fericire_0

Studiul prezintă percepția a 117 tineri supraviețuitori de cancer din România asupra perioadei în care urmau tratamentul oncologic, respectiv asupra nevoilor şi dificultăţilor întampinate dupa finalizarea acestuia.

Studiul a avut drept scop investigarea percepției pe care o au tinerii supraviețuitori de cancer din România asupra unor aspecte din perioada de tratament și după finalizarea acestuia, cu un accent deosebit pe accesul la informație, contextul medical, ierarhizarea aspectelor importante pe parcursul tratamentului, dificultățile de reintegrare, vizitele medicale periodice și grijile cu care se confruntă tinerii după încheierea tratamentului. Grupul de studiu a fost reprezentat de 117 tineri supraviețuitori de cancer din România, cu vârsta cuprinsă între 14 și 29 de ani, iar instrumentul folosit a fost un chestionar conceput special de către Asociația Little People, completat în anonimat de către tinerii participanți la studiu, în cadrul unei întâlniri naționale organizate. Studiul a subliniat o serie de concluzii semnificative, care reprezintă un suport informațional important pentru programele care oferă suport psihosocial grupurilor de tineri supraviețuitori de cancer, precum și medicilor din acest domeniu. De asemenea, subliniază importanța de a oferi suport cadrelor medicale care interacționează cu acest segment demografic de tineri vulnerabili și, a căror modalitate de comunicare și relaționare are un efect profund asupra felului în care tinerii își percep propria boală, opțiunile pentru tratament și speranța pentru vindecare. Studiul mai relevă și posibile cauze pentru care tinerii supraviețuitori evită să meargă la controalele medicale periodice și ce consideră tinerii că i-ar ajuta pe pacienții curenți în aderența la tratament.