noiembrie 11, 2020 - Asociația Little People

For English, see below.

Asociația Little People România anunță primul turneu caritabil de Call of Duty®: Warzone care va avea loc în 12 decembrie, începând cu ora 14.00.

Înregistrarea în turneu se poate face de pe orice platformă: PC, PS4 sau Xbox One.

Turneul este unul simplu: aveți la dispoziție 2 ore pentru a acumula cât mai multe puncte pentru șansa de a câștiga premii în bani. Din taxa de înscriere de 10 euro, care înseamnă o donație care contribuie la serviciile esențiale de suport emoțional pe care le oferim copiilor afectați de cancer din România, 2 euro sunt dedicați fondului de premii. 

Primii 3 jucători vor fi premiați în următorul mod: 

 1. Locul 1: 50% din fondul de premii
 2. Locul 2: 30% din fondul de premii
 3. Locul 3: 20% din fondul de premii

*mai multe premii vor fi anunțate în curând 

Cum te înregistrezi?

Prin intermediul contului tău de Discord activ urmărind pașii de mai jos: 

 1. Accesați următorul formular: https://forms.gle/L57j28ptEZUmG7hk9 
 2. Completați informațiile voastre, donați 10 euro prin PayPal și treceți în formular la secțiunea ID-ul tranzacției/Transaction ID confirmarea donației 
 3. Accesați canalul de Discord: https://discord.gg/gUprZTK 
 4. În canalul #registration_inregistrari trimiteți un mesaj cu numele vostru urmat de „registration done” (*ex: Emi Schipor – registration done) 
 5. După ce vom verifica donația voastră, primiți acces în canalul #scores_scoruri 
 6. Asta e tot 😀 

Punctele se pot câștiga în următoarele moduri: 

 1. Pentru fiecare kill/frag obținut în cele 2 ore, acumulați 1 punct. 1 kill = 1 punct
 2. Pentru fiecare meci câștigat în cele 2 ore, acumulați 10 puncte. 1 victorie = 10 puncte

După fiecare meci jucat, vă rugăm să faceți o poză/screenshot la rezultatul meciului și să îl uploadați pe canalul de Discord #scores_scoruri împreună cu ID-ul vostru de Warzone și ora la care ați terminat meciul. Noi vom verifica și calcula punctele fiecărui jucător folosind website-ul cod.tracker.gg 

Dacă sunteți într-un meci și timpul alocat de 2 ore expiră aveți la dispoziție 5 minute să ieșiți din meci. Orice rezultat obținut după ora 16:05 nu va fi luat în considerare. 

Puteți juca doar în modul Battle Royale și aveți posibilitatea de a juca Solo/Duo/Trio, însă doar scorurile jucătorilor cu înregistrări confirmate vor fi luate în considerare. 

*dacă se va ajunge la egalitate de puncte, se va mai juca un meci cu aceleași reguli pentru a determina câștigătorul 

Ce facem cu donația ta: Uneori e nevoie doar de un strop de grijă și atenție ca acești copii să își găsească forța de a lupta. Fiecare donație primită ne permite să investim în programe esențiale de suport emoțional pentru copiii bolnavi de cancer, să asigurăm cei mai buni specialiști care zi de zi pregătesc activități și intervenții terapeutice care să-i ajute pe copii să accepte procedurile medicale, să se relaxeze, să își exprime emoțiile, să înghită pastilele și să le arătăm că există speranță, că putem umaniza actul medical. Avem nevoie de oameni ca tine. 

Vă mulțumim! Orice share și veste dată mai departe printre prietenii amatori ai jocului ne ajută foarte tare! 

EN:

Little People Romania Association announces the first charity Call of Duty®: Warzone tournament that will take place on December 12, starting from 14.00.

Tournament registration can be done on any platform: PC, PS4 or Xbox One.

The tournament is simple: you have 2 hours to accumulate as many points as possible for the chance to win cash prizes. From the registration fee of 10 euros, which means a donation that contributes to the essential emotional support services that we offer to children affected by cancer in Romania, 2 euros are dedicated to the prize fund.

The first 3 players will be awarded as follows:

1st place: 50% of the prize pool

2nd place: 30% of the prize pool

3rd place: 20% of the prize pool

* more prizes will be announced soon

How do you register?

Through your active Discord account by following the steps below:

 1. Access the following form: https://forms.gle/L57j28ptEZUmG7hk9 
 2. Fill in your information, donate 10 euros via PayPal and input in the form section Transaction ID / ID-ul tranzacției your confirmation of donation
 3. Access the following Discord channel: https://discord.gg/gUprZTK 
 4. In the channel #registration_inregistrari send a message with your name followed by „registration done” (*ex: Emi Schipor – registration done)
 5. After we verify your donation, you will receive access to the #scores_scoruri channel
 6. That’s all 😀

Points can be earned in the following 2 ways:

 1. For each kill / frag obtained in the 2 hours, accumulate 1 point. 1 kill = 1 point
 2. For each match won in the 2 hours, accumulate 10 points. 1 victory = 10 points

After each match played, you must take a picture / screenshot of the match result and upload it on the Discord channel #scores_scoruri together with your Warzone ID and the time you finished the match. We will check and calculate each player’s points using the cod.tracker.gg website.

If you are in a match and the allotted time of 2 hours expires, you have 5 minutes to get out of the match. Any results obtained after 16:05 will not be taken into account.

You can only play in Battle Royale mode and you can que for Solo / Duo / Trio, but only the scores of players with confirmed records will be taken into account.

* if a tie is reached, another match will be played with the same rules to determine the winner


What we do with your donation: we invest in essential emotional support programs for children with cancer, as in, we provide the best specialists who prepare daily activities and therapeutic interventions to help children accept medical procedures, to to relax, to express their emotions, to swallow the pills and to show them that there is hope, that we can humanize the medical act. Sometimes it only takes a little care and attention for these children to find the strength to fight.

Thank you! Any shares and news passed on among your friends who like the game helps us a lot!