cancer patients Archives - Asociația Little People

Pentru o scurtă perioadă de timp, am descoperit noi înșine ce înseamnă izolarea, am învățat pe propria piele cum se simte să fii blocat între patru pereți, fără să îi vezi pe cei dragi, și mai ales, am descoperit cum cele mai simple lucruri devin imposibil de făcut. Ceea ce pentru noi au fost câteva luni de izolare, din păcate, este realitatea cu care se confruntă sute de familii a căror viață a fost schimbată de un diagnostic crud – cancerul. Fiecare zi aduce noi provocări pentru părinții care zi de zi încearcă să fie puternici pentru micuții lor, aflați încă în izolare în salonul de spital devenit noul acasă.

Din fericire, în misiunea de a le oferi sprijin acestor familii vulnerabile avem alături de noi un prieten de cursă lungă, așa cum ne place să îl numim. Este vorba despre Kaufland România care ne ajută să pregătim pachete săptămânale pentru pacienții greu încercați aflați la tratament oncologic încă din aprilie 2020. Orice mic ajutor este extrem de important, iar suportul pe care îl oferim ajută aceste familii greu încercate să simtă că în ciuda greutăților pe care le resimt, nu duc această luptă singuri.

Acest sprijin, oricât de mic ar putea părea, face diferența pentru cei a căror zi începe și se sfârșește în salonul de spital.

Unknown 1

Știm foarte bine că fiecare copil este unic și special, având propriile nevoie, iar tocmai de aceea ne-am dorit ca acest program să fie unul personalizat. Am pornit pe acest drum cu dorința de oferi un sprijin real, acesta fiind și motivul pentru care pachetele oferite nu sunt standard, ci adaptate în funcție de nevoile fiecărei familii în parte.

“Fiica mea în vârstă de aproape 4 anișori a început tratamentul oncologic la Institutul Oncologic Cluj-Napoca (IOCN) în Iunie 2021. De când am pășit în această instituție, sprijinul Asociației Little People a fost necondiționat, atât din punct de vedere material, cât și din punct de vedere emoțional. 
Săptămânal primim pachete cu cele necesare pentru copii și pentru noi, părinții. Iar pentru că fiecare părinte își cunoaște cel mai bine nevoile lui și ale copilului, pachetele se fac pe baza unor liste, nu sunt standard. De asemenea, la fiecare pachet, cei de la Asociație mai adaugă câte o atenție pentru părinți și câte o bucurie pentru cei mici! Cuvintele? Prea sărace pentru a exprima recunoștința! Mulțumim Little People România!” mămica pacientului A.R.

Unknown 2

Fiecare salon în care pășim este un nou univers pentru noi, cu o poveste diferită, unde eroul principal nu este nimeni altcineva decât micuțul pacient plin de curaj, care zi de zi luptă pentru a înfrânge acest diagnostic. Copiii aflați la tratament sunt doza noastră de motivație, oferindu-ne constant adevărate lecții de viață. 

Un lucru care a rămas cu noi pe parcursul anilor este că dacă există ceva ce stă în puterea noastră pentru a face tratamentul mai ușor de îndurat, o vom face fără să stăm pe gânduri.

Și asta facem prin fiecare proiect și program pe care îl desfăsurăm în cadrul asociației.


Suntem recunoscători prietenilor noștri de la Kaufland România pentru încrederea oferită acestui proiect. Împreună pentru cei care au cea mai mare nevoie!

#implicareafacediferenta


According to the Emergency Ordinance nr. 15/27.02.2022 issued by the Government of Romania, all Ukrainian citizens who enter Romania benefit from free medical care within the Romanian national health care system. 

The Little People Romania childhood cancer charity offer our help for cancer patients young or old, needing to find hospitals to continue cancer treatment outside of the Ukraine and provide assistance with:

  • Coordinating, liaising with cancer hospitals in Romania 
  • Patient and peer support, mental health support  
  • Logistic (transport, translation, financial) support 

Call us any time or contact us via email or FB below: 

Tel: 0040758238841 (English, Romanian, Hungarian)

Tel: 0040762723739 (Russian)

Email: contact@thelittlepeople.ro

FB: https://www.facebook.com/LittlePeopleRomania

Harta

Total number of beds available is 60 and some of them are already occupied by Ukrainian patients.

There is a single contact point at office@srohp.ro where all the available beds will be constantly updated and centralised and incoming cases would be immediately put in contact with the most appropriate paediatric oncology clinic. 

Hospitals for children with cancer:

1. Fundeni Institute – Pediatric hemato-oncology, Bucharest (Prof. Dr. Anca Colita): 

Adress: 258, Sector 2, Șoseaua Fundeni, Bucharest

secretariatpediatrie@icfundeni.ro

2. Oncological Institute Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu, Bucharest (Assoc. Prof. Dr. Monica Dragomir):

Adress:  252, Sector 2, Șoseaua Fundeni, Bucharest

secretariat@iob.ro

3. Oncological Institute „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca (Dr. Rodica Cosnarovici):

Address: 34-36, Str. Republicii, Cluj-Napoca

office@iocn.ro 

4. Pediatric hemato-oncology – Children’s Hospital, Cluj-Napoca (Dr. Cristina Blag):

Address: 3-5, Str. Crișan, Cluj-Napoca

oncopediatrie2@gmail.com

5. Pediatric hemato-oncology – Children’s Hospital “Sfânta Maria”, Iași (Prof. Ingrith Miron): 

Address: 62, Str. Vasile Lupu, Iași

spitalcopii@sfmaria-iasi.ro

6. Pediatric hemato-oncology – Children s Hospital “Louis Țurcanu”, Timișoara (Prof. Smaranda Arghirescu):

Address: 2, Str. Dr. Iosif Nemoianu, Timișoara

secretariat@spitalcopiitm.ro

The main cancer institutes for adults:

1.Cluj-Napoca – Oncology Institute „Prof. Dr. Ion Chiricuţă”

Adress: 34-36, Republicii Street, Cluj-Napoca / www.iocn.ro/en

2. Bucharest – Oncology Institute „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”

Adress: 252, Șos. Fundeni, sector 2, Bucharest / www.iob.ro

3. Bucharest – Fundeni Clinical Institute

Adress: 258, Șos. Fundeni, sector 2, Bucharest / www.icfundeni.ro   

4. Iași – The Regional Oncology Institute of Iași

Adress: 2-4, Str. General Henri Mathias Berthelot, Iași / https://www.iroiasi.ro/

Other useful information: 

Romanian border crossing, procedures, and accommodation for asylum seekers: https://dopomoha.ro/en. (available in Ukrainian, Russian, English, and Romanian)

www.refugees.ro (here you will find information about civil actions and groups of volunteers who have announced their intention to help Ukrainian citizens)

Regina Maria private hospital network is offering free medical service (including oncology consultations), psycho-emotional counselling, comprehensive polyclinic, and imaging services, as well as laboratory tests, PCR and antigen testing for all Ukrainian people, in 300 private clinics in the territory of Romania. 

Contact details: 021 9277

pentruucraina@reginamaria.ro

https://www.reginamaria.ro/servicii-medicale-gratuite-pentru-cetatenii-ucraineni

More information for Ukrainian cancer patients entering the territories of Moldova, Hungary, Slovakia, Poland or any other EU country, please contact Youth Cancer Europe 

katie@youthcancereurope.org 

0040745821573 

Онкохворі пацієнти які тікають з військової зони України.

Відповідно до Указу про надзвичайну ситуацію №. 15/ 27.02.2022 p. виданий урядом Румунії, всі громадяни України, що надходять до Румунії, отримують користь від вільної медичної допомоги в рамках національнії системи  охорони здоров’я Румунії. 

Благодійна організація проти раку Маленькі люди Румунія (Little People România) надає допомогу пацієнтам з раком, молодим чи старим, які повинні знайти лікарні для продовження лікування раку за межами України та і надавати допомогу з:

  • Координація, зв’язок з раковими лікарнями в Румунії
  • Підтримка пацієнта та колег, Підтримка психічного здоров’я
  • Логістична підтримка (транспорт, переклад, фінансовий)

Зателефонуйте нам у будь-який час або зверніться до нас електронною поштою або ФВ написані  нижче:

Тел: 0040758238841 (англійська, румунська, угорська)

Тел: 0040762723739 (російська)

Електронна пошта: contact@thelittlepeople.ro

FB: https://www.facebook.com/littlePeopleRomania

Harta 1

Онкологічні  інститути  для дідий:

1.Інститут Фундень – гемато-онкологічна педіатрія, Бухарест (професор лікар Анка Коліца)

Адрес:258,Сектор 2,Шосе Фундень,Бухарест

secretariatpediatrie@icfundeni.ro

2.Онкологічний  інститут імені професора лікаря Александра Трестіоряну, Бухарест (Лікар Моніка Драгомір):

Адрес:252,Сектор2,Шосе Фундень,Бухарест

Secretariat@iob.ro

3.Онкологічний інститут «Професор лікарь Іон Кірікуце», Клуж Напока (Лікарь Родіка Коснаровіч):

Адрес:32-36, Вулиця Республіка,Клуж

Office@iocn.ro

4.Гемато-онкологічна педіатрія – Дитяча лікарня, Клуж-Напока(лік.Крістіна Блага):

Адрес:3-5,Вул.Крішан,Клуж-Напока

oncopediatrie2@gmail.com

5. Онкологічна дитяча лікарня «Свята Марія», Ясси (Професор Інгріхт Мірон): 

Адрес:62,вул.Василій Лупу, Ясси

spitalcopii@sfmaria-iasi.ro

6. Гемато-онкологічна дитяча лікарня «Луіса Цуркану»,Тімішоара(Професор Смаранда Аргіреску):

Адрес:2, Вул. Лікаря Іосипа Немоіану,Тімішоара

secretariat@sputalcopiitm.ro

Основні онкологічні  інститути  для дорослих:

1. Інститут онкології „Проф. Д-р Іон Кірікуци” Клуж-Напока

вулиця Республіка но.34-36, Клуж- Напока / www.iocn.ro/en

2. Інститут онкології „Проф. Д-р Олександр Трестіореану” Бухарест

252, SOS. Фундені, сектор 2, Бухарест / www.iob.ro

3. Клінічний інститут Фундені

258, SOS. Фундені, сектор 2, Бухарест / www.icfundeni.ro

Інша корисна інформація:

Проходження румунського кордону, Процедури та розміщення шукачів притулку: https://dopomoha.ro/en (доступний українською, російською, англійською та румунською мовами).

www.refugiere.ro( тут можна знайти інформацію про групи волонтерів, які можуть допомогти громадянам України )

Приватна лікарня Реґіна Марія пропонує безкоштовні медичні послуги (включаючи  онкологічні консультації), психо-емоційне консультування, комплексне поліклінічне консультування та рентгенограми, а також лабораторні тести, тестування ПЛР та антиген для всіх українців у 300 приватних клініках на території Румунії.

Додаткова інформація на номер: 021 9277 

pentruucraina@reginamaria.ro    

https://www.reginamaria.ro/servicii-medicale-gratuite-pentru-cetatenii-ucraineni

Для отримання додаткової інформації для українців онкохворих пацієнтів, що входять на територіїМолдови, Угорщини, Словаччини, Польщі або будь-яку іншу країну ЄС, будь ласка, зв’яжіться з Youth Cancer Europe

katie@youthcancereurope.org  0040745821573